tombjerregaard.dk

Tilbage til FORSIDEN   

Vugge til vugge

Michael Braungart og William McDonoughs skriver i bogen "Cradle to Cradle" (dansk, 2009) at vi skal besinde os, når vi tænker over, hvordan vi skal begrænse vores skadelige virkning på omgivelserne. Vi skal faktisk slet ikke nøjes med at se på, hvordan vi kan begrænse vores skadelige påvirkning af miljøet, men derimod gå et skridt tilbage i processen og tilrettelægge produktion og forbrug, så de er miljøeffektive hele vejen igennem.

I stedet for hele tiden at sætte nye strammere grænseværdier for udledning af skadelige stoffer for enden af skorstenen, bør vi lige fra begyndelsen indrette processer, så de ikke længere var skadelige. 

Hvad hvis vores affald var næring for de næste ligesom træernes blade, når de falder i skoven? Så ville det ikke længere handle om at sprede mindre affald, men om at give mere næring. 

Michael Braungart, der er kemiker og har en fortid i Greenpeace og som medstifter af Partiet De Grønne, og amerikaneren William McDonough, der er arkitekt, har arbejdet ud fra denne tankegangen i mere end 30 år og har opnået forbløffende resultater både sammen og hver for sig. F.eks. da de i begyndelsen af 1990´erne blev bedt om at hjælpe den schweiziske tekstilproducent Rohner med at skabe et økologisk møbelbetræk. Firmaet havde forestillet sig noget med at kombinere bomuld med fibre fra genbrugte sodavandsflasker. Det ville være billigt råmateriale og have en god signalværdi at genbruge affald. Men at blande organiske stoffer med kunststoffer er en dårlig ide med henblik på genvinding, og møbelstoffer bliver ligesom skosåler frigjort gennem luften ved almindeligt slid ? hvem har lyst til at indånde plastflasker med hormonforstyrrende stoffer? De besluttede i stedet at anvende et materiale, der var så sikkert, at man kunne spise det, og som kunne virke som næring i naturen, når det var brugt. Det virkelige problem var farver og efterbehandling, så stoffet bliver farveægte. Det er det kritiske punkt i al tekstilfremstilling. De eliminerede 8.000 kemikalier med uheldige bivirkninger, der er almindeligt brugt i tekstilindustrien, og nåede frem til 38 ingredienser, der havde positive egenskaber. Resultatet blev et kvalitetsstof, der var billigt, og som havde flere uventede positive effekter.

Da tilsynsmyndigheden tjekkede fabrikkens spildevand efter omlægningen til den ny øko-effektive produktion, troede man, at måleapparaterne var i stykker og kom igen en anden dag. Men den var god nok: Spildevandet var nu renere end det almindelige brugsvand, der løb ind i fabrikken. Den dyre forskningsindsats i designfasen sparede altså i længden firmaet for kolossale miljøudgifter.

I dag rådgiver Braungart og McDonough virksomheder som Ford Motor Company, Volvo, Nike, Wella, Hewlett Packard, Philips og flere andre multinationale foretagender, ligesom delstaten Californien sidste år nedfældede principperne i ?vugge til vugge?-tankegangen i California Green Chemistry Initiative.

Det er ikke ensbetydende med, at de i dag udelukkende producerer vugge-til-vugge, men de gør noget ved miljøproblemet på et mere grundlæggende plan end blot at reducere udslip.

Vugge til Vugge går ud på, at man skal indrette produktion, så spildprodukter i stedet for at blive til nyttesløst affald bliver til næring for andre processer. Traditionel industriel design går ud på at skabe et produkt, der er optimalt i dets levetid fra vugge til grav, men Braungart og McDonough udvider perspektivet og påpeger, at produktets evne til at indgå i en videre fødekæde, efter dets primære egenskaber er ophørt, er mindst lige så vigtig. Målet for enhver designproces er således ikke kun at optimere et enkelt produkts egenskaber i dets levetid, men at se på de samlede konsekvenser, som produktet afstedkommer, miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Braungart og McDonough opererer med to næringskredsløb, et naturligt og et teknisk. Langt mere bør kunne smides på møddingen efter endt brug, f.eks. bør emballage fremstilles af biologisk nedbrydeligt materiale, som kan indgå i det naturlige kredsløb.

Man har ikke brug for et apparat til evig tid. En almindelig forbruger har ikke noget at bruge et defekt tv til, men for producenten rummer det en masse kostbare materialer, som normalt hentes under tvivlsomme forhold i miner langt fra fabrikken.

Derfor bør forbrugere ikke eje deres apparater, men lease dem af producenten, foreslår forfatterne. Det, man så køber, er en serviceydelse, f.eks. tv-kigning i en periode, mens selve materialerne tilhører producenten. For forbrugeren vil det betyde, at man ikke har problemer med opbevaring af gamle apparater, at opdateringer ikke vil være kostbare investeringer, og for producenten, at man vil have en uudtømmelig kilde til materialer.

Modellen kan have stor betydning i udviklingen af et bæredygtigt byggeri. Mange bygherrer vægrer sig ved at benytte nye teknologier, som f.eks. facadesystemer med solceller, fordi de er uforholdsvis dyre og kun har en begrænset levetid, som stiller ejeren af bygningen med et affaldsproblem, når de skal udskiftes. Men er det solcelleproducenten, der ejer materialet, vil problemet være løst og sætte skub i udviklingen.

Tankegangen i "Cradle to Cradle" er radikal i den forstand, at den tager begrebet bæredygtighed alvorligt. Forfatternes budskab er, at det i dag er muligt at opnå de samme og endnu større fordele ved systematisk at undersøge alle de virksomme stoffer i vores produkter.  Det er et ualmindelig stort forskningsområde, som der først lige er taget hul på. 

The Hannover Principles

I 1992 blev Michael Braungart og William McDonough, bedt om at lave designprincipperne for verdensudstillingen i Hannover i år 2000 og videreudviklede her forståelsen for bæredygtighed i en række såkaldte "designprincipper" der senere skulle blive kendt under navnet Hannover Principperne og som blev de principper der kom til at danne grundlag for Cradle to Cradle Design.

Principperne skal ikke læses som du-skal og du-må paragraffer, men mere som en beskrivelse af vores sande aspiration.

1. Insist on rights of humanity and nature to co-exist in a healthy, supportive, diverse and sustainable
condition.

2. Recognize interdependence. The elements of human design interact with and depend upon the natural world, with broad and diverse implications at every scale. Expand design considerations to recognizing even distant effects.

3. Respect relationships between spirit and matter. Consider all aspects of human settlement including community, dwelling, industry and trade in terms of existing and evolving connections between spiritual and material consciousness.

4. Accept responsibility for the consequences of design decisions upon human well-being, the viability of natural systems and their right to co-exist.

5. Create safe objects of long-term value. Do not burden future generations with requirements for maintenance or vigilant administration of potential danger due to the careless creation of
products, processes or standards.

6. Eliminate the concept of waste. Evaluate and optimize the full life-cycle of products and processes, to approach the state of natural systems, in which there is no waste.

7. Rely on natural energy flows. Human designs should, like the living world, derive their creative forces from perpetual solar income. Incorporate this energy efficiently and safely for responsible use.

8. Understand the limitations of design. No human creation lasts forever and design does not solve a l l problems. Those who create and plan should practice humility in the face of nature. Treat nature as a model and mentor, not as an inconvenience to be evaded or controlled.

9. Seek constant improvement by the sharing of knowledge. Encourage direct and open communication between colleagues, patrons, manufacturers and users to link long term sustainable considerations with ethical responsibility, and re-establish the integral relationship between natural processes and human activity .

The Hannover Principles should be seen as a living document committed to the transformation and growth in the understanding of our interdependence with nature, so that they may adapt as our knowledge of the world evolves.